fredag 6 maj 2011

Lucia


Jag försöker på fler sätt att få in många foton i samma sammanhang: här har jag gjort en mindre layout som ett bihang till den stora. De berättar delvis olika historier, den lilla LOn är bara en redovisning av förskoleklassens luciatåg när Isak gick där, och den stora handlar om att Isak var lucia då, och att jag tyckte att det var väldigt roligt att han var det.

Jag har letat ett tag efter plastfickor i 6x12 med tre fotofickor i, just för att enkelt kunna göra såna här bildsamlingar. Men jag har ganska många vanliga 6x12-fickor, och vad 17, jag är ju scrappare! Jag kan klistra fast kort.

Här nedan syns den lilla layouten, som är tvåsidig, ihop med den stora.

Many photos from the same occasion: here I made a smaller layout to accompany the larger one. They tell different stories about the same evening. The small LO is just a report about the parade Isak's class had in kindergarten, and the big one tells the story of him having a traditionally female part in the parade, and that I very much liked that.

I've been looking for a while for 6x12 page protectors for three photos, but I have quite a lot of ordinary 6x12 protectors, and really: I'm a scrapbooker. I can adhere photos.

Below is the smaller layout, which is two-sided, with the larger one.


Inga kommentarer: