söndag 15 maj 2011

En evighetsmaskin


En serie bilder från en fikapaus under en lång bilresa.

Texterna är citat om rymd-tid, Heisenbergs osäkerhetsprincip (man kan inte bestämma både hastighet och läge för en elektron, samtidigt), och en beskrivning av en exciterad elektron (om den tillförs extra energi hoppar den upp till nästa nivå), samt en suck från mig...

Jag har försökt att illustrera banorna för de mest fritt flygande partiklarna i familjen, de som inte återfanns på samma plats på någon av bilderna...

A series of picture of my family. Notice Isak in blue shirt rolling over the scene from the right and Vega in flowery dress rolling from the left. The text is quotes about space-time, about the nature of an excited electrone and Heisenberg's uncertainty principle. And a sigh from me, that there is never complete calm and quiet in a family.

Inga kommentarer: