lördag 26 februari 2011

Kombinerat
Det är olika varifrån idéerna kommer när man börjar med en layout. Ibland är det från foton, ibland från en historia man vill berätta och ibland är det faktiskt något scrapmaterial som inspirerar- t.ex. en plastficka!
Delade plastfickor har blivit på modet i scrapvärlden, och nu ville jag prova också. Många använder plastfickor för hockeybilder, men jag hann inte vänta på någon beställning, så jag sydde i en vanlig A4-ficka. Det var väldigt enkelt, för övrigt, och gör ju att man kan dela av plastfickan precis hur man vill själv.

Bilderna ovan visar mitt första egna försök till en delad layout. Eftersom det är ett så udda format fyllde jag baksidorna också med samma motiv, så det blev en dubbel-LO fast "rygg mot rygg". Lite knepigt. Om jag gör fler såna här layouter kan jag ju sätta in dem i albumen på ett snyggare sätt...

Fotona är blandade ögonblicksbilder från sommaren 2009, inte precis en komplett bild, men ändå en översikt.

Jag är fortfarande inte helt säker på om jag gillar det här formatet. :D Det är roligt att titta på och en bra variation mot de vanliga layouterna, men den var svår att göra! Det var svårt att få det hela att hänga ihop. Kanske jag ska pröva med en annan historia.

My inspiration for a LO comes from different places at different times. Sometimes it's the photos, sometimes a story I want to tell and sometimes it's actually a product that inspires- like a page protector!
Divided page protectors has become fashion in the scrapbooking community, and now I wanted to give it a try. A lot of people use protectors for baseballcards, but I didn't think I had the time to wait for the arrival of an order, so I just sewed on an ordinary A4-protector instead. That was very easy btw, and also gives you endless possibilities in how to divide the page protector.

The pictures above shows my first own attempts to make a divided LO. As it is such an odd format I filled the backs too, so I got a double LO just that it is "back to back". Hm. If I do more of those kind of layouts I can put them in the albums in a neater way!

The photos are miscellaneous snapshots from summer 2009. Not the complete picture, but still an overwiew.

I'm still not sure if I like this format! :D I like to look at this kind of layouts and it's a fun variation to the usual format, but it was kind of tricky to make it. It was hard to make it coherent. Maybe I shall try with another kind of story.

Inga kommentarer: