fredag 3 december 2010

Tacksamhet


Vi hade 23 grader kallt i onsdags morse. I förra veckan lämnade jag in min uppsats om torpens historia, efter att ha läst om människor strax innanför marginalen, på boplatser som inte kunde försörja fler än två vuxna (barnen var tvugna att flytta när de hade gått ut skolan) och inte kunde upprätthållas av färre än två vuxna (den som blev ensam kvar blev backstugusittare eller inhyses).

Jag är så tacksam för att jag har ett bra hus där mina barn slipper att frysa, och där vi är trygga och mår bra.

Wednesday morning it was minus 23 degrees. Last week i sent in my essay about the history of cottagers. I have read about people just inside the margins at farms that could not support more than two adults (the children had to leave home when they left school at 12 yrs of age), and no less than two adults (the widower or widow had to leave for an unsecure future).

I am so grateful for having a good house where my children are warm and we are safe and well.

Inga kommentarer: